ژیمناستیک

صالحی امیری: انتظارات سلطانی فر جنبه تشویقی دارد نه استرسی، از کیانوش رستمی حمایت خواهیم کرد، سعیدی دبیرکل شد

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: سیاست سلطانی فر، ایجاد استرس نیست، بلکه می خواهد تشویق کند، در ستاد بازی ها انتظارات مطرح شده جنبه تشویقی دارد، نه جنبه استرسی.

28 دی 1398

برگزاری نخستین کارگاه های آموزشی ویژه سرپرستان و مربیان المپیک 2020 توکیو

نخستین مرحله کارگاه های آموزشی ویژه المپیک 2020 توکیو با همکاری آکادمی ملی المپیک برگزار گشت.

12 مهر 1398