هندبال

نوروزی نژاد: اینکه بازی رو در رو تکلیف تیم صعودنماینده را معین می نماید بهتر است، مردم برای ما دعا نمایند

لژیونر هندبال کشورمان گفت: این خیلی بهتر است که بازی رو در روی ایران و کره جنوبی تیم صعودکننده را معین می نماید و هر تیمی که آماده تر باشد راهی جام جهانی می گردد.

20 اسفند 1398