کاراته

جام چهاردهم در ایران ماند

چهاردهمین دوره رقابت های بین المللی جام وحدت و دوستی در ارومیه با قهرمانی کاراته کاهای ایران به خاتمه رسید.

24 شهریور 1397